Slide 1 - Osvědčený investiční přístup

7,32 %
JE VÝNOS AKCIÍ PRIA ZA ROK 2021

Prémiové investiční akcie podfondu DOMUS vykazují stabilní růst, a to za současného vysokého zajištění a diverzifikace investičního portfolia. Celkový objem spravovaného majetku podfondu k 30.04.2022 přesahuje 330.000.000 Kč.

Slide 2 - Podkladovými aktivy jsou nemovitosti

Podkladovými aktivy jsou nemovitosti

Podfond DOMUS investuje pouze do nemovitostí nebo pohledávek a úvěrů zajištěných nemovitostmi. Všechny proinvestované prostředky jsou tak kryty reálnými aktivy.

Slide 3 - Jsme jedineční

Jsme jedineční

Díky dlouholeté praxi zakladatelů v oblasti insolvencí se podfondu daří identifikovat takové obchodní příležitosti, které jsou pro ostatní subjekty na trhu skryté či nepřehledné. Na úrovni investičních fondů není na trhu v ČR ekvivalentní otevřený investiční nástroj.

PŘEDSTAVENÍ PODFONDU

Českomoravský fond SICAV, a.s. Podfond DOMUS je specializovaným investičním fondem, jehož investiční strategií je zhodnocování prostředků investorů financováním investic do odkupu nemovitostí zejména z insolvenčních řízení a do pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti.

Investiční strategie podfondu je nastavena tak, že nadprůměrných výsledků dosahuje zejména v období ekonomické krize či recese, kdy se násobně zvětšuje cílový trh podfondu a objevují se pro podfond nové příležitosti.

Podfond byl založen v roce 2017 a je součástí investičního fondu Českomoravský fond SICAV, a.s., pod který spadá i úspěšný multi-asset podfond AGUILA.

Českomoravský fond SICAV, a.s. tak prostřednictvím svých podfondů AGUILA a DOMUS spravuje aktiva za více než 350.000.000,- Kč.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Podfond zhodnocuje prostředky investorů investicemi do nemovitostí a pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti.

Záměrem v případě nemovitostních obchodů je vykupovat nemovitosti nacházející se z rozličných důvodů mimo běžný realitní trh nebo zatížené právní vadou. Typicky se tedy například jedná o výkupy podílů na nemovitostech (s cílem dosáhnout jejich následného scelení a zhodnocení podílu), o výkupy z nemovitostí z insolvenčních a exekučních řízení (se snahou o pořízení za atraktivní cenu, případně za účelem jejich následného pronájmu), nebo o výkupy nemovitostí od vlastníků, kteří potřebují nemovitosti zpeněžit velmi rychle, a to i za cenu nižší dosažené prodejní ceny.

Záměrem v případě nákupu pohledávek je investovat do pohledávek zajištěných likvidní a dostatečně hodnotnou nemovitostí. Při realizaci vymožení pohledávky jsou následně uplatněny rozsáhlé odborné znalosti a zkušenosti zakladatelů podfondu v této oblasti, díky kterým dochází k rychlému a efektivnímu vymožení pohledávky, případně k uzavření restrukturalizační dohody s dlužníkem z pohledávky.

ZAKLADATELÉ PODFONDU

caret-down caret-up caret-left caret-right
Ing. Pavel Jíša
Pavel vystudoval Vysokou školu Ekonomickou v Praze, na fakultě Mezinárodních vztahů. Je zejména uznávaným investičním specialistou, má za sebou 10 let praxe na finančních trzích a patří k průkopníkům služby klientem přímo placeného investičního poradenství na českém trhu. Během své praxe si na trhu vybudoval velmi silné renomé, díky kterému jeho služeb využívají i institucionální a top afluentní investoři. Mezi jeho záliby patří sport a cestování.

728 943 207
jisa@cmfond.cz
Ing. Vojtěch Fiala
Vojtěch se na finančním trhu pohybuje od roku 2007. Vystudoval s vyznamenáním Vysokou školu finanční a správní, Fakultu ekonomických studií. Během své kariéry se specializoval na oblast investičních fondů a oblast pojištění. V několika společnostech byl zodpovědný za nastavení procesů a dlouhodobě pracuje pro své klienty v oblasti ekonomického a investičního poradenství. Mezi jeho zájmy patří myslivost, rybaření a hudba.

728 404 842
fiala@cmfond.cz
Mgr. Petr Zapletal
Petr vystudoval Právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své následné právnické praxi získával cenné zkušenosti nejdříve v advokacii a následně se specializoval na oblast řešení úpadkových situací právnických i fyzických osob v insolvenčních a exekučních řízeních. Petr se kromě práva a investování aktivně zajímá zejména o nové technologie ve finančním sektoru a rovněž se podílí na řízení úspěšné společnosti v oblasti e-commerce.

704 779 290
zapletal@cmfond.cz

KONTAKTUJTE NÁS

Českomoravský fond SICAV, a.s.
Podfond DOMUS
Kodaňská 558/25
101 00 Praha

NIČ: 75160501
TEL.: 216 216 160
E-MAIL: info@cmfond.cz

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vaší následnou komunikací prostřednictvím e-mailu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb.